Koi for Sale


Koi for sale – varieties

Asagi (4

Bekko (1)

Chagoi (2)

Goshiki (3)

Goshiki/Sanke (1)

Hajiro (2)

Kikikoryu (1)

Kohaku (12)

Kujaku (1)

Ochiba Shigure (1)

Sanke (8)

Utsuri (5)

Koi for sale – by breeder

Chogoru (1)
Hirasawa (6)
Isumya (1)
Kaneko (7)
Marudoh (4)
Miyatora (4)
Momotaro (1)
Oofuchi (2)
Sakai Hiroshima (17)
Tomezo (6)